do góry
Biuletyn Informacji Publicznej - Wodociągi Katowickie Spółka Akcyjna

Status prawny

Na mocy Aktu Komercjalizacji z 5 października 2006 roku, z dniem 1 stycznia 2007 roku państwowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W wyniku umowy dotyczącej przekazania przez Skarb Państwa pakietu 100 proc. akcji Miastu Katowice, 1 sierpnia 2007 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. stało się jednoosobową spółką Miasta Katowice. 

26 sierpnia 2008 roku Miasto Katowice przekazało część akcji Spółki gminom Mysłowice (3,4%), Siemianowice Śląskie (11,6%), Imielin (4,5%) i Chełm Śląski (2%). 30 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę pakietów akcji od Akcjonariuszy: Miasta Mysłowice, Miasta Siemianowice Śląskie, Miasta Imielin oraz Gminy Chełm Śląski. W grudniu 2008 roku Spółka nabyła akcje od Akcjonariuszy w celu ich umorzenia. Jedynym akcjonariuszem Spółki pozostaje Miasto Katowice. 

12 lutego 2010 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna.

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:IntraCOM.pl Katowice2017-10-03 10:39:03
  • Aktualizacja publikacji:IntraCOM.pl Katowice2017-10-06 13:08:58
  • Wytworzenie publikacji:IntraCOM.pl Katowice2017-10-06 13:08:58
  • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM.pl Katowice2017-10-06 13:08:58