do góry
Biuletyn Informacji Publicznej - Wodociągi Katowickie Spółka Akcyjna

Majątek

Kapitał zakładowy Katowickich Wodociągów S.A. wynosi 93.972.730 zł

Majątek Katowickich Wodociągów S.A.: (stan na dzień 31.12.2017 r.)

 • Rzeczowe aktywa trwałe - 194.881.646,03
 • Środki trwałe - 193.231.695,80
  • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 8.059.725,14
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 173.572.209,30
  • urządzenia techniczne i maszyny - 5.152.840,98
  • środki transportu - 4.723.908,81
  • inne środki trwałe - 1.723.011,57
 • Środki trwałe w budowie - 1.649.950,23
   
 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:IntraCOM.pl Katowice2017-10-03 10:43:09
 • Aktualizacja publikacji:Jaszkaniec Agnieszka2018-05-24 10:03:57
 • Wytworzenie publikacji:Jaszkaniec Agnieszka2018-05-24 10:03:57
 • Zatwierdzenie informacji:Jaszkaniec Agnieszka2018-05-24 10:03:57