do góry
Biuletyn Informacji Publicznej - Wodociągi Katowickie Spółka Akcyjna

Organy spółki

ORGANY SPÓŁKI

Organami Katowickich Wodociągów S.A. są:

 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
   

ZARZĄD

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 

Zarząd Spółki:

 • Stanisław Krusz - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Latko - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci: 

 • Agata Woźniak - Karolczyk - Dyrektor ds. Obsługi Klienta i Sieci
 • Tadeusz Kowal - Dyrektor ds. Technicznych 
 • Jan Psiuk - Dyrektor ds. Inwestycyjno - Remontowych
 • Małgorzata Blacha - Główny Księgowy

Dyrektor: 

 • Tomasz Szpyrka - Dyrektor ds. Eksploatacji Basenów i Sprzedaży Usług

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Rada Nadzorcza:

 • Joanna Zoń-Szczepańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Mirosława Stachura-Jeleń - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Justyna Derejczyk - Sekretarz 
 • Wojciech Bar - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Jarecki - Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Myszor - Członek Rady Nadzorczej
 • Krystian Skalski - Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Właścicielem Katowickich Wodociągów S.A. jest Miasto Katowice, które posiada 100% akcji.

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:IntraCOM.pl Katowice2017-10-03 10:42:27
 • Aktualizacja publikacji:Jaszkaniec Agnieszka2021-09-06 11:44:24
 • Wytworzenie publikacji:Jaszkaniec Agnieszka2021-09-06 11:44:24
 • Zatwierdzenie informacji:Jaszkaniec Agnieszka2021-09-06 11:44:24