do góry
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Wodociągi Katowickie Spółka Akcyjna
http://intracom-bip.wodociagi.katowice.pl/organizacja/organy-spolki
Drukuj grafikę : tak / nie

Organy spółki

ORGANY SPÓŁKI

Organami Katowickich Wodociągów S.A. są:

 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
   

ZARZĄD

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 

Zarząd Spółki:

 • Stanisław Krusz - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Latko - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci: 

 • Agata Woźniak - Karolczyk - Dyrektor ds. Obsługi Klienta i Sieci
 • Tadeusz Kowal - Dyrektor ds. Technicznych 
 • Jan Psiuk - Dyrektor ds. Inwestycyjno - Remontowych
 • Małgorzata Blacha - Główny Księgowy

Dyrektor: 

 • Tomasz Szpyrka - Dyrektor ds. Eksploatacji Basenów i Sprzedaży Usług

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Rada Nadzorcza:

 • Joanna Zoń-Szczepańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Mirosława Stachura-Jeleń - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Justyna Derejczyk - Sekretarz 
 • Wojciech Bar - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Jarecki - Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Myszor - Członek Rady Nadzorczej
 • Krystian Skalski - Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Właścicielem Katowickich Wodociągów S.A. jest Miasto Katowice, które posiada 100% akcji.