do góry
Biuletyn Informacji Publicznej - Wodociągi Katowickie Spółka Akcyjna
Strona główna/Menu podmiotowe/Organizacja/Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Z - ZARZĄD
ZZ - Dział Organizacji i Zarządzania
ZSP - Dział Spraw Pracowniczych
ZRP -  Dział Radców Prawnych
ZKW - Dział Kontroli Wewnętrznej
ZKO - Dział Komunikacji
IOD - Inspektor Ochrony Danych
ZKB - Dział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ZB - Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ZPI - Specjalista ds. przedsięwzięć infrastrukturalnych
ZDP - Dział Zamówień Publicznych
ZI - Dział Teleinformatyki
ZO - Dział Ochrony Środowiska
ZT - Dział Transportowy
ZPS - Dział Pomiarów i Kontroli Sieci
ZL - Dział Laboratorium Centralne
ZE - Dział Ekonomiczny i Kontrolingu

GK - Główny Księgowy
GKZ - Zastępca Głównego Księgowego
GF - Dział Finansowo-Księgowy
GP - Dział Płac i Ubezpieczeń
GWN - Dział Windykacji Należności

DT - Dyrektor ds. Technicznych
TD - Dział Dyspozytorów
TWC - Oddział Eksploatacji Sieci Wodociągowej Centrum
TWP - Oddział Eksploatacji Sieci Wodociągowej Południe
TKC - Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Centrum
TKP - Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Południe
TT - Główny Technolog
TZOC - Zespół Oczyszczalni Centrum
TZOP - Zespół Oczyszczalni Południe

DI - Dyrektor ds. Inwestycyjno-Remontowych
IU - Dział Inwestycyjno-Remontowy
IN - Dział Nadzoru Technicznego
IA - Dział Administracji i Zaopatrzenia
IE - Dział Głównego Energetyka
IME - Dział Mechaniczno-Elektryczny

DS - Dyrektor ds. Obsługi Klienta i Sieci
SBO - Biuro Obsługi Klienta
SES - Dział Sprzedaży
SDS - Dział Sieci
SW - Dział Wodomierzy

DB - Dyrektor ds. Eksploatacji Basenów i Sprzedaży Usług
BM - Dział Marketingu
BO - Dział Operacyjny
BT - Dział Techniczny

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Struktura organizacyjna Katowickich Wodociągów SA. 2019-10-08 186.67KB pobierz plik: Struktura organizacyjna Katowickich Wodociągów SA.
  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:IntraCOM.pl Katowice2017-10-03 10:42:50
  • Aktualizacja publikacji:Karczmarczyk Marcin2019-10-08 14:19:53
  • Wytworzenie publikacji:Karczmarczyk Marcin2019-10-08 14:19:53
  • Zatwierdzenie informacji:Karczmarczyk Marcin2019-10-08 14:19:53